Standardy projektu

  • Objekt bude založen na pilotách a na „milánských stěnách“.
  • Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonový stěnový skelet vyzdívaný keramickým zdivem.
  • Vnitřní příčky budou ze sádrových bloků, keramického zdiva, sádrokartonových příček či vápenocementových tvárnic.
  • Mezibytové příčky budou železobetonové monolitické nebo zděné systémové.
  • Dům je napojen na CZT, v objektu se nachází výměníková stanice. Vytápění a ohřev vody regulovatelné individuálně v rámci bytových stanic.
  • Okna, balkonové dveře a prosklené stěny v obvodových konstrukcích budou plastové.
  • Objekt je vybaven zvonkovým tablem s audio panelem u hlavního vchodu a domácí telefony s tlačítkem elektrického otvírání v bytech.
Stáhnout brožuru
Standardy

Naše další projekty